Kur një trend është aq i përhapur, vështirë të zhduket kaq lehtë! ...

Një elegancë rigoroze e pasuruar nga shkëlqimi i diamanteve dhe perlave. ...